Реєстрацію Договорів комерційної концесії скасовано!

Шановні учасники ринку франчайзингу України,

Федерація розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури України вітає Вас з маленькою перемогою, яка відкриває широкий простір розвитку франчайзингу. 

spy offers | 『アディダス』に分類された記事一覧

 

12 лютого 2015 року Верховною Радою України було прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)", в якому було підтримано зміни до статті 367 Господарського кодексу України, ініціатором яких виступила робоча группа Федерації розвитку франчайзингу!

Отже, наступні зміни вступили в силу:

 

«У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 18 - 22, ст. 144; 2014 р., № 4, ст. 61, № 14, ст. 255):

у статті 367:

назву викласти у такій редакції:

“Стаття 367. Форма договору комерційної концесії”;

частини другу та третю виключити;

абзац другий частини другої статті 370 виключити;

частини другу та четверту статті 374 виключити»

Зміст положення (норми) чинного законодавства

Зміст відповідного положення (норми) проекту акта

Стаття 367. Форма і реєстрація договору комерційної концесії

2. Договір комерційної концесії підлягає державній реєстрації органом, який здійснив реєстрацію суб'єкта господарювання, що виступає за договором як правоволоділець. Якщо правоволоділець зареєстрований як суб'єкт господарювання не в Україні, реєстрація договору комерційної концесії здійснюється органом, який зареєстрував суб'єкта господарювання, що є користувачем.

3. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на договір лише з дня його державної реєстрації. Відсутність реєстрації договору позбавляє сторони права в разі спору посилатися на цей договір...

Стаття 367. Форма договору комерційної концесії

….

Виключити

Виключити

Стаття 370. Обов'язки правоволодільця

….

2. Якщо договором комерційної концесії не передбачено інше, правоволоділець зобов'язаний:

забезпечити реєстрацію договору комерційної концесії;

надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

Стаття 370. Обов'язки правоволодільця

2. Якщо договором комерційної концесії не передбачено інше, правоволоділець зобов'язаний:

Виключити

надавати користувачеві постійне технічне та консультативне сприяння, включаючи сприяння у навчанні та підвищенні кваліфікації працівників;

Стаття 374.Зміна та розірвання договору комерційної концесії

2. У відносинах з третіми особами сторони договору комерційної концесії мають право посилатися на зміни договору лише з дня державної реєстрації цієї зміни відповідно достатті 367 цього Кодексу, якщо не доведуть, що третя особа знала або повинна була знати про зміну договору раніше.

….

4. Дострокове розірвання договору комерційної концесії, укладеного на визначений строк, а також розірвання договору, укладеного без визначення строку, підлягають державній реєстрації відповідно до статті 367 цього Кодексу.

Стаття 374.Зміна та розірвання договору комерційної концесії

Виключити

Виключити

 Відповідь Верховна Рада для Лащука 11.03.2015

 

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo