Президія Федерації

Президія Федерації – орган Федерації, який діє між Загальними зборами Федерації та уповноважений вирішувати  питання статутної діяльності Федерації, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.

Президія Федерації обирається Загальними зборами Федерації у кількості 4 (чотирьох) осіб із числа членів Федерації - терміном на 5 років.

Членами Президії Федерації є Президент Федерації, Віце-Президент Федерації та члени Президії.

Президія Федерації приймає рішення на засіданнях. Засідання Президії Федерації проводяться не рідше ніж 4 (чотири) рази на рік.

Керівництво роботою Президії Федерації здійснює Президент Федерації, а у його відсутність – Віце-Президент Федерації.
Рішення, прийняті Президією Федерації, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

До виключної компетенції Президії Федерації належить вирішення наступних питань:

  • затвердження планів статутної діяльності Федерації та результатів їх виконання;
  • затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Федерації;
  • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Виконавчому директору Федерації та членам Дирекції Федерації;
  • затвердження положення про Дирекцію Федерації;
  • затвердження рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів (положень);
  • затвердження розмірів вступних та членських внесків членів Федерації, а також вирішення інших фінансових питань;
  • прийняття у члени Федерації;
  • затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Федерації;
  • вирішення питань нагородження та заохочення членів Федерації.
  • прийняття рішення з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Федерації і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.


Члени Президії Федерації

Best Authentic Sneakers | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo