Аналіз ринку франчайзингу України 2016 р.

ЗАГАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ТА ВИВЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ МОЖЛИВОСТЕЙ РИНКУ ФРАНЧАЙЗИНГУ УКРАЇНИ (2016)

ukrainian franchising

Стаття присвячена детальному опису та аналізу усіх сфер економічної діяльності малого та середнього бізнесу, які на сьогодні охоплює франчайзинг та потенціал цього напрямку підприємницької активності в Україні. Франчайзинговий бізнес в Україні обумовлений досить високим ступенем зростання, що не дивно.

Sport media | nike air yeezy size 42.5 2017 price chart free Dropping in Black & White - Fitforhealth

Досягається подібне зростання в основному завдяки діям західних франчайзерів і прагненням нашої бізнес-спільноти почати максимально вигідну, з фінансової точки зору, справу при мінімальних витратах. Свою роль також відіграє постійне накопичення досвіду і навчання українських підприємців західним канонами ведення бізнесу. На сьогодні існують також і обмеження у вигляді несумлінності багатьох франчайзерів, нестачі розуміння, не досить високої популярності самого явища франчайзингу, а також відсутність навичок ефективного розширення бізнесу через модель франчайзингу.

 

Розвиток франчайзингу в Україні нараховує вже понад 16 років. За цей період накоплено багато інформації щодо можливостей та напрямків діяльності підприємців у сфері франчайзингу. Написано десятки оглядів певних галузей ринку франчайзингу в Україні та публікацій по певним напрямкам застосування даної моделі, але за весь цей період жодного разу не було зроблено детального аналізу усього ринку франчайзингу в Україні з його можливостями, ризиками та найбільш привабливими напрямками застосування. В першу чергу це пов’язано з тим, що кожне дослідження потребує значних людських та часових ресурсів та певних грошових затрат. Якщо франчайзинг охоплює понад 90% всіх сфер економіки у світі, то в Україні довгий час франчайзинг розглядали як модель успішного розвитку об’єктів громадського харчування та роздрібної торгівлі, деяких видів послуг. Відповідно, що необхідність у детальній класифікації всіх напрямків діяльності, класифікації франшиз. Ріст популярності розвитку бізнесу через модель франчайзингу та охоплення більшості сфер економіки та підприємницької активності спонукає для детального вивчення франчайзингу у таких напрямках, як:

 • Кількість бізнес категорій, які на сьогодні охоплює франчайзинг;
 • Місце розташування ведення бізнесу по франчайзингу;
 • Типи франшиз, які сьогодні застосовуються підприємцями для розвитку свого бізнесу;
 • Рівень інвестицій, які підприємці вкладають та готові інвестувати у бізнес по франчайзингу;
 • Країна походження материнської компанії франшиз, які сьогодні працюють на території України.

Також, крім опису та розуміння всіх загальних деталей застосування моделі франчайзингу, постала необхідність і в аналізі всередині, а саме:

 • Аналіз франшиз по бізнес категоріям.
 • Аналіз франшиз по місцю розташування ведення бізнесу.
 • Аналіз франшиз по типам франчайзингу.
 • Аналіз франшиз по інвестиціям.
 • Аналіз франшиз по країнам походження.
 • Аналіз кількості точок продажі товарів та послуг у галузі франчайзингу України.
 • Аналіз соціального ефекту завдяки розвитку франчайзингу – кількість робочих місць.
 • Аналіз інвестицій у галузь завдяки франчайзингу, по категоріям бізнесу.
 • Аналіз інвестиційних можливостей та прикладення підприємницьких зусиль розвитку галузі франчайзингу.
 • Ключові недоліки та помилки у розвитку франшиз України

Сьогодні сфера франчайзингу є недооціненим інструментом розвитку підприємництва та економіки в цілому в Україні. Завдання, яке ми ставимо перед собою у даному дослідженні – показати всі можливості та перспективи подальшого розвитку економіки та підприємництва завдяки використанню моделі франайзингу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження франчайзингу є одне з ключових у розвинутих країнах, тому що малий і середній бізнес являється основою успішної економіки країн Заходу. Успішний розвиток МСБ без франчайзингу неможливий. Одна з найстаріших організацій світу – Міжнародна Асоціація франчайзингу (InternationalFranchisingAssociation - IFA)[1], яка розвиває модель розвитку ділової активності через модель франчайзингу вже 56 років, проводить щорічні глобальні прогнози розвитку франчайзингу, малого та середнього бізнесу. Політикою успішних держав є розвиток та експорт власних бізнесів на міжнародні ринки через модель франайзингу і цю політику успішно просувають через торгові ради власних посольств та торгівельні договори.  Науковці досліджують причини, чому компанії у своєму розвитку та експансії як на внутрішніх та зовнішніх ринках дають перевагу моделі франчайзингу, серед них так як А.М. Дохерті (A. M. Doherty) [2], Д. Уельш, І. Аллон, С. Фальбе [3], Ж. Мелінже [4], А. К. Пасван, Д. Шарма [5]. Також хороші наукові дослідження розвитку франчайзингу на власних ринках роблять профільні організації, серед яких Європейська Федерація Франчайзингу [6], Федерація Франчайзингу Франції [7] та Британська Асоціація Франайзингу [8]. Необхідно відмітити, що за останні шість років в Україні появився значний інтерес до франчайзингу у науковців і написано безліч накових досліджень, серед яких необхідно виділити О. Трушенко [9], В. Мавріду [10], А. Магомедова [11]. Розвиток ринку супроводжується розвитком бізнес стосунків між підприємцями. Саме розвинок франчайзингу спонукає підприємців спільними зусиллями  шукати ті моделі підприємницької активності. Які дають змогу якісно, швидко та економічно вигідно будувати власні бізнеси.

Ключова мета дослідження – вивчення всіх аспектів франчайзингу в Україні, структурування ринку франчайзигу та демонстрація даного аналізу всім зацікавленим сторонам: інвестори, власники франшиз та держава напрямків застосування зусиль, вкладення інвестицій та покращенню розвитку власних бізнесів. На основі зібраних та проаналізованих даних ми маємо на меті створити «класифікатор франшиз України», який об'єднує як кількісну, так і якісну інформацію про українських та зарубіжних франчайзерів, які працюють на ринку України.

Для досягнення мети ми використали декілька методів дослідження. Першим етапом дослідження був збір інформації від діючих операторів ринку франчайзигу України. Опитування та інтерв’ю були першим етапом нашого аналізу. З допомогою методу системного аналізу вся зібрана інформація детально допрацювалася та згрупувалася по певним блокам. Для досягнення об’єктивності та точності у своїх дослідженнях нами були прийняті певні застереження, а саме:

 • У список були внесені в основному тільки «активні франчайзери» - компанії або підприємці, які розширяють свій бізнес в Україні з допомогою моделі франчайзингу або прийшли на український ринок з інших країн з допомогою моделі франчайзингу. Це було зроблено тому, що в оглядах ринку та заявах деяких аналітиків раніше були зроблені заяви та повідомлення по кількість франшиз в Україні яка за різними даними сягала від 450 до більш ніж 1000. Тому ми мали мету перевірити дану інформацію для її підтвердження або спростування.
 • У список нашого аналізу не вносилися франшизи, які не мають достатньо інформації, персоналу для контактів в потенційними франчайзі або не мають на офіційному сайті компанії пропозицію про франчайзинг (останнє частіше стосувалося іноземних франшиз).

Олександр Ногачевський

Віце президент Федерації франчайзингу України,

Аспірант ПДАТУ

Алла Чикуркова,

Проф, д.е.н., ПДАТУ

Джерело: монографія "Інновації у розвитку соціально-економічних систем: мікроекономічний, макроекономічний та мезоекономічний рівні",

видавництво Izdevniecība “BaltijaPublishing(м. Рига, Латвія)

 

Слідкуйте за продовдженням пубікації на нашому сайті

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo