Аналіз франшиз по типам франчайзингу.

Screen Shot 2017-05-23 at 22.10.02Аналіз франшиз по типам франчайзингу. Що стосується типів франшиз, то вони були розділені на 4 основні категорії:


              - Товарний франчайзинг
 

- Виробничий франчайзинг

- Сервісний франчайзинг

Франчайзинг бізнес-формату

Best Authentic Sneakers | Womens Shoes Footwear & Shoes Online

Найбільш поширеним є товарний франчайзинг - 181 пропозицій, за ним йде сервісний - 111 пропозицій, бізнес-формату – 90 і виробничий – 23.

З вітчизняних франшиз 77 - сервісних, 69 – товарних, 58 – бізнес-формату і 10 - виробничих франшиз. Серед іноземних ситуація дещо різниться: 112 – товарних, 34 - сервісних, 32 – бізнес-формату і 13 – виробничих.Screen Shot 2017-05-23 at 22.10.13

Також було проаналізовано ексклюзивні права на здійснення діяльності в країні, або навіть регіоні, усього з 405 франшиз 118 франчайзеров готові надати такі права своїм франчайзі. З цих 118 пропозицій 89 – іноземні і тільки 29 вітчизняні. Зв’язано це з тим, що майстер-франшизи зазвичай використовуються франчайзером який виходить на новий ринок збуту.

 Аналіз франшиз по інвестиціям. Паушальні внески мають досить широкий ціновий діапазон - від його повної відсутності до досить значною ціни в 100 000 $ і більше. Те ж саме стосується і інвестицій на відкриття бізнесу, від 20 $ до понад 1 000 000 $. Примітно те, що найчастіше паушальні внески відсутні у франшиз товарного франчайзингу, адже основний дохід франчайзер отримує від збуту свого товару через магазини франчайзі і виплат роялті.

Середня вартість аналізованих франшиз (паушальний внесок) становить 5 525 $, інвестицій - 45 407 $.

Ємність інвестицій всіх франшиз за одну точку бізнесу (без урахування потенційних) становить 11 896 682 $, а разом з паушальним внеском – 13 322 098 $. 

На діаграмах нижче показані категорії і кількість франшиз в них.

Паушальний внесок:

Інвестиції:

Всі дані були розраховані на основі середніх значень.

Screen Shot 2017-05-23 at 22.10.21Screen Shot 2017-05-23 at 22.10.31

Our Contact

01010, Ukraine,
Kyiv – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 
e-mail: info@fdf.org.ua

Demo

Badge

More details about Federation

About Federation

About Franchising

Conferences

Forums