Мета, завдання та предмет діяльності Федерації

Мета, завдання та предмет діяльності Федерації

Основною метою Федерації є надання допомоги своїм членам у задоволенні та захисті законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних та інших прав та інтересів членів Федерації.

Головними завданнями Федерації є:

 

 • представлення інтересів членів Федерації в центральних та місцевих органах влади та управління;
 • захист інтересів членів Федерації;
 • інформаційне та консультаційне забезпечення членів Федерації;
 • співробітництво з органами державної влади з питань формування політики в галузі франчайзингу, гостинності та інфраструктури малого та середнього бізнесу;
 • розробка та внесення пропозицій щодо вдосконалення законодавчої бази в галузі франчайзингу, гостинності, інфраструктури та підприємницької діяльності в цілому;
 • соціальний захист членів Федерації;
 • видання друкованих видавництв Федерації;
 • допомога навчанню спеціалістів галузі франчайзингу, гостинності та інфраструктури;
 • створення навчальних закладів з підготовки та перепідготовки спеціалістів галузі франчайзингу, гостинності та інфраструктури;
 • створення та забезпечення діяльності третейського суду.

Для досягнення своєї мети та головних завдань у законному порядку Федерація:

 • підтримує міжнародні зв'язки, укладає необхідні міжнародні угоди, бере участь у здійсненні заходів, що не суперечать міжнародному праву;
 • бере участь в організації виставок, ярмарок, лекцій, семінарів, симпозіумів, конференцій, форумів, конгресів, тощо;
 • проводить незалежні соціологічні опитування з питань, значимих для розвитку франчайзингу, гостинності та інфраструктури, бере участь у формуванні громадської думки шляхом виступів у засобах масової інформації, лекційної пропаганди та в інший спосіб, не заборонений законом;
 • співпрацює з державними органами та громадськими організаціями, може вступати до спілок громадських організацій, одержує від органів державної влади i управління, органів місцевого самоврядування та юридичних і фізичних осіб інформацію та матеріальну допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
 • виносить законодавчі ініціативи та інші пропозиції до органів влади i управління;
 • здійснює іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України та статутним цілям Федерації.

Ознайомитись з Положенням про членство в Федерації розвитку франчайзингу

bridge media | Nike Shoes

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo