Nataliya Pysarenko

Education:

Ph.D. in Economics with the degree of "Entrepreneurship, management, marketing" on "Analysis of the competitive position of enterprises in Ukraine"
Master of Marketing
Master of Applied Mathematics (System Analysis)


Co-founder of the Franchising Development Federation of Ukraine

Professor, Head of marketing department at the International Business Institute,

Director of marketing innovation Center at the International Institute of Business

Professor of Executive MBA programs


Managing partner of consulting company


Leading expert on strategic management, marketing organization, brands managing


Chairman of the international professional jury of the contest "Brand of the Year" (2001-2008) in Belarus, Member of the international professional jury


Expert Council member of the contest "Zolotoy propeller" - contest of marketing projects


Professional interests:

 • Strategic management
 • Organization and planning of marketing activities
 • Management of brands
 • Creation of franchise marketing systems
 • Marketing strategies

Experience in coaching and teaching - more than 16 years, including: Author of more than 80ty publication at editions of Ukraine, Russia, Belarus and 5 books on marketing and business organization

Running sport media | Altra Timp 3 Review , Best Trail Running Shoes 2021

Президія Федерації

Президія Федерації – орган Федерації, який діє між Загальними зборами Федерації та уповноважений вирішувати  питання статутної діяльності Федерації, крім питань, віднесених до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.

Президія Федерації обирається Загальними зборами Федерації у кількості 4 (чотирьох) осіб із числа членів Федерації - терміном на 5 років.

Членами Президії Федерації є Президент Федерації, Віце-Президент Федерації та члени Президії.

Президія Федерації приймає рішення на засіданнях. Засідання Президії Федерації проводяться не рідше ніж 4 (чотири) рази на рік.

Керівництво роботою Президії Федерації здійснює Президент Федерації, а у його відсутність – Віце-Президент Федерації.
Рішення, прийняті Президією Федерації, набувають чинності з моменту їх прийняття, якщо інше не визначене при їх прийнятті.

До виключної компетенції Президії Федерації належить вирішення наступних питань:

 • затвердження планів статутної діяльності Федерації та результатів їх виконання;
 • затвердження річних та поточних фінансових планів, бюджетів Федерації;
 • висування звинувачень та прийняття рішень про недовіру Виконавчому директору Федерації та членам Дирекції Федерації;
 • затвердження положення про Дирекцію Федерації;
 • затвердження рішень про створення місцевих осередків та затвердження їх статутів (положень);
 • затвердження розмірів вступних та членських внесків членів Федерації, а також вирішення інших фінансових питань;
 • прийняття у члени Федерації;
 • затвердження ескізів печатки, штампів та символіки Федерації;
 • вирішення питань нагородження та заохочення членів Федерації.
 • прийняття рішення з інших питань, що обов’язкові для виконання членами Федерації і не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів Федерації.


Члени Президії Федерації

Best Authentic Sneakers | Women's Nike Air Force 1 Shadow trainers - Latest Releases , Ietp

Активність Федерації

Громадська активність

З 2010 року Федерація проводить активну роботу по налагодженню контактів з громадськими об’єднаннями різних галузей для розповсюдження ідеї франчайзингу та сумісного проведення різноманітних заходів, присвячених питанням франчайзингу.

Міжнародна діяльність

З 2010 року Федерація проводить роботу по налагодженню контактів з Головами Торговельних Рад посольств зарубіжних країн в Україні. Основна мета роботи: позиціонування українського бізнесу як надійного партнера в галузі франчайзингу, гостинності та інфраструктури, залучення іноземних франшиз на українських ринок, допомога вітчизняним франчайзерам та їх постачальникам у роботі на зарубіжних ринках.

Просвітницька діяльність

Однією з цілей Федерації – просвітницька діяльність, яка допомагає підприємцям та підприємствам:

 • Зрозуміти суть франчайзингу та його переваги;
 • Збудувати власну модель франчайзингу;
 • Найкраще відібрати власну франшизу;
 • Підвищення власного професійного рівня;
 • Здобуття кваліфікації спеціаліста з франчайзингу.


Для даних цілей Федерація розробила на основі найкращого зарубіжного досвіду програму «Відкритий Університет Франчайзингу».

Також Федерація організовує переклад літератури з франчайзингу та міжнародних законодавчих документів з франчайзингу.

Законодавча діяльність, лобі

Федерація прагне вдосконалити законодавство з франчайзингу в Україні та в сфері малого та середнього бізнесу. Для цього керівництво Федерації приймає активну участь у розробці:

 • Законодавства про франчайзинг в Україні;
 • Національних програм розвитку малого та середнього бізнесу;
 • Муніципальних програм розвитку малого та середнього бізнесу;
 • Розробкою рекомендацій по Податковому та Митному Кодексах, тощо.
 • Громадська Рада по саморегулюванню – Держкомпідприємництво України.

Видавнича діяльність

З допомогою друкованої та CD продукції члени Федерації, партнери та прихильники мають змогу глибоко ознайомитись зі всіма аспектами франчайзингу:

 • Дайджест;
 • CD продукція;
 • Книги;
 • Журнали;
 • Каталоги;

 

Публічні заходи

Україна:

Найзначимішою подією в житті Федерації є щорічний Форум “Franchising, Hospitality, Infrastructure”, який проводиться на початку грудня. Мета форуму – поділитись досвідом, визначити основні події минулого року в житі франчайзингу, почути думку міжнародних експертів та представників міжнародних та державних організацій, спрогнозувати наступний рік.

Надіслати запит на додаткову інформацію

Міжнародні:

За допомогою Федерації у Вас є змога:

 • Відвідати найзначимі події франчайзингу у світі;
 • Отримати візову підтримку;
 • Бути представленими на на міжнародній виставці (організація стенду);
 • Організовати колективний виїзд, супровід та переклад;
 • Міжнародні контакти.
affiliate link trace | nike girls pegasus 29 size 6.5 inches to feet DJ5065-144 Release Date - Ietp

Главная страница

trace affiliate link | May 24, 2021 Release Date - Ietp

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo