Play:r goes here

Статутні органи Федерації обираються на чотири роки та здійснюють свої повноваження до їх переобрання або відкликання.

Ревізійна комісія Федерації - орган Федерації, завданням якого є здійснення фінансового контролю.
affiliate link trace | Nike

Our Contact

01010, Ukraine,
Kyiv – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 
e-mail: info@fdf.org.ua

Demo

Badge

More details about Federation

About Federation

About Franchising

Conferences

Forums