Стан ринку франчайзингу в Україні 2011-2012 год

Сьогоднішній  стан ринку франчайзингу як України так і СНГ в цілому є достатньо динамічним з точки зору зацікавленності зарубіжних компаній у виході та розвитку з українськими партнерами.

Період стресів від кризи 2008 року перетворився на період активного пошуку тих видів діяльності, які допоможуть підприємцям у стабільному існуванні та поступовому розвитку.

Running sports | adidas Yeezy Foam Runner Mineral Blue - Grailify

Загальна кількість бізнесів в Україні, які розвиваються по типу «франчайзинг» скоротилася за період 2008-2011 роки на 40-50%, але це скорочення якраз якісно вплинуло на сам ринок. Основне скорочення відбулося за рахунок тих франшиз, які з точки зору Федерації розвитку франчайзингу в Україні якраз і шкодили самій суті франчайзингу, так як не відповідали ні одній нормі цього виду відносин. А якщо бути точними, то в Україні за системою франчайзингу працюють близько 200 торговельних марок не лише зарубіжних, але й українських.

Законодавство

В сфері законодавства суттєвих змін не відбулося, за винятком того, що уже більшість державних чиновників розуміють термін «франчайзинг» та з цікавістю розглядають можливості для розвитку галузей економіки по даній моделі. Так Міністерство АПК України прийняло программу розвитку «Рідне село», де активно планує розвивати як сільську інфраструктуру так і види фермерських господарств по моделям франчайзингу. У Міністерстві соціальної політики теж задумуються над збільшенням робочих місць за рахунок франчайзингу не тільки серед молоді та підприємців, але і серед військовослужбовців, які скорочені у запас. При Київській міській державній адміністрації створена регіональна рада з питань франчайзингу де активно обговорюються проблеми та перспективи франчайзингу.

Федерація розвитку франчайзингу України в 2012 році планує завершити аналіз законодавчої бази ведучих країн світу та консультації з Європейськими експертами щодо розвитку законодавства в Україні та планує подати законотворцям своє бачення необхідних змін, які якісно вплинуть на розвиток малого та середнього бізнесу в Україні.

Сьогодні компанії України, які співпрацюють з міжнародними брендами використовують декілька юридичних моделей співпраці:

 • За прямим договором купівлі-продажу між продавцем товару та покупцем в Україні;
 • За договором купівлі-продажу та договором франчайзингу з афільованою юридичною особою покупця в зоні найвищого податкового та юридичного режиму.
 • За прямим договором франчайзингу та договором купівлі-продажу з афільованою юридичною особою покупця в зоні найвищого податкового режиму;
 • За ліцензійним договором;
 • За договором розвитку території;
 • За договором комерційної концесії, що значно ускладнює подальші стосунки.
 • З одночасним використання декількох договорів, включаючи договорів про передачу ноу хау, тощо.

Ринок

Найбільш прибутковими та активними залишаються компанії, що розвивають іноземні франшизи. Серед українських компаній безумовним лідером - є компанія «Система швидкого харчування» (FFS).  Деякі українські оператори ресторанного бізнесу активно розглядають можливості покупки іноземних франшиз для посилення власного портфелю бізнесу та збільшення капіталізації.

Найбільш динамічним з точки зору інвестицій є ринок готельного бізнесу. Цьому значно сприяло проведення Євро 2012 в Україні та бажання власників нерухомості якнайшвидше заповнити власні готелі за рахунок входу у всесвітньовідомі мережі готелів. Дана подія неабияк посприяла знайомству з Україною багатьох іноземців які у найближчий час неодмінно захочуть не тільки повернутись в Україну знову, але і організувати тут бізнес. Федерація розвитку франчайзингу прогнозує у найближчий час прихід міжнародних операторів ринку нерухомості та найбільш відомих брендів ресторанного бізнесу.

Ринок ресторанного бізнесу займаю найбільшу частку – біля 55% від усіх брендів які розвивають франчайзингу в Україні. Ринок роздрібної торгівлі – біля 35% та 10 відсотків займуть всі інші види діяльності.

За даними експертів Федерації розвитку франчайзингу (FDF), спостерігається висока перспективність галузевого розвитку бізнесу, які в перспективі будуть працювати на умовах франчайзингу. Адже, в цих галузях, на сьогодні, дуже низький рівень конкуренції, хоча вони є прибутковими та перебувають на стадії становлення в Україні. До таких галузей слід віднести:

1. Сільське господарство;
2. Доставка;
3. Операції з нерухомістю;
4. Реалізація товарів, що були у використанні;
5. Дизайн та архітектура;
6. Дистрибуція;
7. Автомобільна;
8. Закупівля;
9. Зберігання;
10. Зв'язок;
11. Знайомства;
12. Реалізація електроустаткування;
13. Послуги доступу до Інтернету;
14. Ландшафтний дизайн;
15. Виробництво та реалізація слабоалкогольних та безалкогольних напоїв;
16. Обслуговування;
17. Облік та аудит;
18. Оренда / прокат;
19. Охорона здоров'я;
20. Послуги безпеки,
21. Послуги архівації, тощо;
22. Туристичні послуги;
23. Ремонт і обслуговування;
24. Догляд за тваринами;
25. Спорт;
26. Хімічна промисловість;
27. Послуги лабораторних досліджень;
28. Фотопослуги;
29. Юридичні послуги.

 

Таким чином, 29 галузей економіки України мають достатньо хороші перспективи для власного розвитку та залучення іноземних франшиз.  Звичайно, що створення власних франшиз теж є достатньо ефективним для розвитку уже існуючих бізнесі у вказаних галузях економіки.

Освіта

Викладання певних програм для українських підприємців не має активного розвитку, але позитивним є той факт, що ряд тренінгових компаній почали активно вивчати даний ринок і вже на власних Інтернет ресурсах пропонуються тренінги та лекції з франчайзингу. Поки що у українського підприємця не є високим пріоритетом здобути як теоретичні знання та і практичні навички з допомогою експертів даного ринку. В основному всі менеджери та керівники франчайзингових моделей – це активні вихідці з великих компаній, які мають власні франшизи. Тих знань, які менеджери здобули під час роботи в крупних компаній на перших порах виявляється достатнім для того, щоб зпозицінувати себе як досвідчених керівників розвитку франчайзингу в очах роботодавців. Але така ситуація не буде віно тягнутися, так як ряд роботодавців та керівників крупних компаній почали активно відвідувати зарубіжні виставки та конференції і, таким чином, почали дуже швидко набиратись знань. Так в 2012 році уже декілька делегацій українських власників відвідали виставки та конференції Франції та США, які організовувала наша організація. Сьогоднішній ринок франчайзингу України потребує якнайменше біля 600 спеціалістів в галузі франчайзингу: юристи, економісти, менеджери з розвитку та маркетингу.

Реклама

Ринок реклами та рекламних послуг зріс у декілька раз, чим сприяв виходу на ринок декількох видань як друкованих так і Інтернет. Цей ринок активно і надалі буде розвиватись. Прогнозується переклад декількох підручників та видавництво книг з розвитку франчайзингу.

Фінансування

Дякуючи наполегливим зусиллям декількох банківських структур, зокрема , банку Unicredit в Україні почали відновлюватись програми фінансування розвитку франчайзингу. Нехватка спеціалістів у банківській сфері, які здатні професійно підійти до потреб франчайзингу значно звужує ринок, але приклад успішних кредитних програм франчайзингу значно підштовхне інші банки до фінансування франчайзингових моделей.

Проблеми

Франчайзинг має перелік переваг, які дозволяють знизити операційні витрати та підвищити ефективність виробничої діяльності, що особливо важливо для України в сучасних умовах. Однак, незважаючи на таку значну кількість переваг, ринок франчайзингу має ряд проблем, що потребують вирішення. До таких проблем варто віднести наступні:

 

 • Необізнаність українських підприємців щодо основних принципів ведення бізнесу за умов франчайзингу.
 • Невідповідність правового регулювання франчайзингу змісту та стану розвитку комерційних відносин. Вимоги до реєстрації договорів комерційної концесії, які на сьогоднішній день регулюють відносини партнерів за системою франчайзингу.
 • Незахищеність франчайзі (особливо українських франчайзі у франчайзингових договорах з іноземними франчайзерами).
 • Відсутність детальної інформації про франчайзинг як метод ведення бізнесу.
 • Відсутність практики апробації бізнесу.
 • Податковий Кодекс України значно звужує перспективи розвитку малого бізнесу та заставляє підприємців шукати обхідні шляху у здійсненні платежів «роялті» та «паушальний платіж» своїм партнерам.
Зазначені вище проблеми ринку франчайзингу є основними, але також існують й інші проблеми, які заважають широкому використанню франчайзингових схем в Україні, на відміну від інших країн з більш розвиненою економікою, основними з яких є:
 • значна вартість франшизи у порівнянні з низькою купівельною спроможністю покупців;
 • відсутність кваліфікованих кадрів;
 • складні умови та бар'єри в організації та ведення бізнесу.

Висновки

З викладеної інформації можемо зробити висновки про те, що тенденції на ринку франчайзингу є як достатньо позитивними так і такими, що стримують розвиток, але їх наявність свідчить про те, що франчайзинг буде ще не один рік стрімко розвиватися в Україні, адже даний напрямок зосереджує в собі не тільки вітчизняні бренди, але й відомі світові бренди, що, безсумнівно, є кращим стимулом для споживачів продукції або послуг.

Саме тому ринок франчайзингу можна розглядати як перспективний напрямок для ведення комерційної діяльності на території України та варто очікувати збільшення кількості франчайзерів та, особливо, франчайзі.

Джерело: Пресс-центр Федерації розвитку франчайзингу

Наші контакти:

01010, Україна,
м. Київ – 10, а/с 13

тел.: +38 099 208 10 69 

e-mail: info@fdf.org.ua

Demo